O firmie

Właściciel strony internetowej

Groupe HIFI
SAS - Kapitał zakładowy : 243.720,00 EURO
RCS Besançon 444 760 102
SIRET : 44476010200012
APE : 6420 Z
Siedziba główna : 18 rue Pierre Dechanet - BP 239 - 25303 Pontarlier cedex
Dyrektor Publikacji : Pierre Hirschi
Tel. +33 (0)3 81 38 86 86
E-mail : filter_null@_nulljurafiltration_null.fr

Administrator

Cyberiance
Administrator strony internetowej znajduje się pod adresem : Pontarlier, Doubs, Franche-Comté, Alsace.
1 place de l'Europe - 25300 Pontarlier
Tel. +33 (0)3 81 39 01 41

Własność

Koncepcja i realizacja strony internetowej : Cyberiance: Pontarlier, Doubs, Jura, Franche-Comté, Alsace.
Zdjęcia : Groupe HIFI, DM PROD, CACTUS, FOTOLIA.

Plagiat

Wszelkiego rodzaju powielanie i kopiowanie w części lub w całości jest zabronione. Nie zastosowanie się do tego zakazu podlega procedurom postępowania cywilnoprawnego o plagiacie. Informacje zawarte w tym serwisie nie stanowią umowy i mogą byś zmienione bez uprzedzenia w dowolnym terminie.

Regulacje prawne

Korzystanie ze strony internetowej podlega regulacjom prawa francuskiego. Zgodnie z art 39 ustawy z 6 stycznia 1978 zmienionej w 2004, dotyczącej ochrony danych osobowych (articles 39 et suivants de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), Internauta ma prawo wglądu do treści wprowadzanych do systemu oraz ich poprawiania. W tym celu należy zgłosić taką potrzebę do administratora strony internetowej pisemnie, drogą mailową lub pocztą na adres siedziby głównej.

Tłumaczenie

Wszystkie informacje przetłumaczone są w sposób zgodny z oryginałem. Nie mniej jednak, w przypadku rozbieżności interpretacji, wiążąca jest tylko wersja francuska.

Powrót